Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu

Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a výzva k odstranění hrobového zařízení.

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy.

Informace o zániku - k přečtení zde.

 

Výzva k uzavření smlovy - k přečtení zde.