Ukončení zimního svozu bio odpadu 2019

11.11.2019

Na základě rozhodnutí Rady města bude ukončen svoz bio odpadu v pátek dne 15. 11. 2019. Svoz bude ukončen dle svozového harmonogramu.

Nový svozový cyklus svozu bio odpadu bude zahájen v pondělí dne 30. 3. 2020.