Provozní doba hřbitova - Památka zesnulých

19.9.2016

V říjnu je městský hřbitov veřejně přístupný od 7 do 19 hodin, v listopadu pak od 8 do 18 hodin.

V období Dušiček dojde k rozšíření provozních hodin hřbitova a to tak, že od pátku 28. října do čtvrtku 3. listopadu bude hřbitov otevřen od 7 do 22 hodin. Od pátku 4. listopadu bude pokračovat běžná provozní doba.