Parkování v rámci Zóny placeného stání

26.3.2020

Technické služby Opava s.r.o. oznamují, že parkování na parkovištích v rámci Zóny placeného stání ve městě Opava je do odvolání zdarma.

Netýká se ale Parkovacího domu na ulici Nákladní.  

Toto rozhodnutí vychází z Usnesení vlády České republiky, kterým se s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 pozastavuje platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.