ikona odpady

středisko
Odpady

vedoucí
Ing. René Kremer

adresa
Těšínská 71, 746 01 Opava

telefon
553 759 121 - viz Kontakty níže uvedené

e-mail
odpady@tsopava.cz

ODPADY

Provozovna Odvoz domovního odpadu, třídění odpadů, separace, provoz sběrných míst zajišťuje svoz komunálního odpadu občanům, fyzickým a právnickým osobám. Provádí vývoz domovního odpadu z popelových nádob 110, 120, 240 litrů a kontejnerů 1100 litrů ve Statutárním městě Opavě, 8 městských částech a dalších 30 obcích v kraji. Provozovna zajišťuje umístění kontejnerů na separovaný odpad, včetně jejich vyvážení a následného zpracování na separační lince. Ve městě provozuje tři sběrné dvory pro převzetí odpadu od občanů města Opavy. Svým partnerům zajišťuje odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu. Mezi další nabízené služby provozovny se řadí i přistavení, přeprava a odvoz kontejnerů o obsahu 40, 30, 20, 7 a 1 m³, nákladní doprava valníková vozidly o nosnosti 8 a 12 t.

Provozovna sveze za rok v průměru 18 200 tun komunálního odpadu z 22 700 ks nádob na komunální odpad.

Zároveň za rok sveze 3 300 tun separovaného odpadu (plast, papír, sklo), k čemuž slouží 1 390 ks nádob na tříděný odpad. Dále zajišťují pytlový svoz tříděného odpadu od občanů města a to z vilových částí Opavy. Vyseparované komodity jsou po dalším zpracování dodávány odběratelům k dalšímu zpracování a použití.

Provozovna také provozuje ve městě 3 sběrné dvory, na které má občan bydlící v Opavě možnost odložit svůj odpad zdarma. V průběhu roku se z těchto sběrných dvorů vyveze dalších 4 300 tun odpadu.

Jelikož se město díky činnostem realizovaných provozovnou pravidelně umisťuje na předních příčkách v počtu vyseparovaného a zrecyklovaného odpadu v rámci Moravskoslezského kraje, přispívá svou činností k dobrému jménu společnosti a potažmo Opavy.

 V současné době Statutární město Opava bohužel nedisponuje vlastní skládkou a je pouze akcionářem společnosti ELIO Slezsko a. s. a to z důvodu ukončení skládkování v rámci 1. etapy skládky Holasovice I, dne 31. 5. 1995. 

 

Poskytované služby:

 • přeprava a odvoz odpadů nebo sutí na skládku velkokapacitními kontejnery o obsahu 40, 30, 20, 7 a 1 m³
 • nákladní doprava valníková, kontejnerová a sklápěcí do 8 t
 • svoz bioodpadu - zahájení svozu (informace o termínech svážení) - viz Aktuality ze dne 27. 3. 2020
 • svoz bioodpadu - ukončení svozu - viz Aktuality ze dne 15. 10. 2020 

Kontakty:

samostatný mistr-zástupce vedoucího - Jiří Granzer

553 759 122

 • svoz komunálního odpadu
 • agenda svážených obcí 

mistr - Petr Kořistka

553 759 122

 • výměna popelnic
 • černé skládky
 • svoz separovaného odpadu
 • třídící linka

 samostatný odpadový hospodář - Pavel Hendrych

553 759 123

 • kontejnerová doprava odpadu
 • sběrné dvory
 • evidence a hlášení odpadu

 hospodářka - Dagmar Kremrová

553 759 124

 • fakturace
 • dílčí svozové smlouvy
 • černé skládky
 • výměna popelnic

 

 

 

Sběrné místo - Bílovecká

Sberna Bilovecka

  

 

 

 Provozní doba sběrných míst odpadů v průběhu celého roku

 Ve státem uznaných dnech jako státní svátky je sběrný dvůr UZAVŘEN.

 

Sběrná místa ve Statutárním městě Opava

 

 

 

Kontakty

vedoucí: Ing. René Kremer

adresa: Těšínská 71, 746 01 Opava (odpadový hospodář)

telefon: 553 759 123, 553 759 124

e-mail: odpady@tsopava.cz

Provozní doba

Provozní doba (letní) od 15. 3. do 15. 11.
Pondělí11:00 - 17:30
Úterý11:00 - 17:30
Středa11:00 - 17:30
Čtvrtek11:00 - 17:30
Pátek11:00 - 17:30
Sobota08:00 - 11:00
Nedělezavřeno
Provozní doba (zimní) od 16. 11. do 14. 3.
Pondělízavřeno
Úterý11:00 - 17:30
Středazavřeno
Čtvrtekzavřeno
Pátekzavřeno
Sobota8:00 - 11:00
Nedělezavřeno

Sběrné místo - Hálkova

Sberna Halkova2

  

 

Provozní doba sběrných míst odpadů v průběhu celého roku

 Ve státem uznaných dnech jako státní svátky je sběrný dvůr UZAVŘEN.

 

Sběrná místa ve Statutárním městě Opava

 

Kontakty

vedoucí: Ing. René Kremer

adresa: Těšínská 71, 746 01 Opava (odpadový hospodář)

telefon: 553 759 123, 553 759 124

e-mail: odpady@tsopava.cz

Provozní doba

Provozní doba (letní) od 15. 3. do 15. 11.
Pondělí11:00 - 17:30
Úterý11:00 - 17:30
Středa11:00 - 17:30
Čtvrtek11:00 - 17:30
Pátek11:00 - 17:30
Sobota08:00 - 11:00
Nedělezavřeno
Provozní doba (zimní) od 16. 11. do 14. 3.
Pondělízavřeno
Úterýzavřeno
Středa11:00 - 17:30
Čtvrtekzavřeno
Pátekzavřeno
Sobota8:00 - 11:00
Nedělezavřeno

Sběrné místo - Přemyslovců

Sberna Premyslovcu

 

 

S platností od soboty 4. dubna 2020 bude změna provozní doby o sobotách ze současné, která je od 11:00 - 14:00 hod., na dobu od 11:00 - 17:30 hodin

 

Provozní doba sběrných míst odpadů v průběhu celého roku

Ve státem uznaných dnech jako státní svátky je sběrný dvůr UZAVŘEN. 

 

Sběrná místa ve Statutárním městě Opava

 

Kontakty

vedoucí: Ing. René Kremer

adresa: Těšínská 71, 746 01 Opava (odpadový hospodář)

telefon: 553 759 123, 553 759 124

e-mail: odpady@tsopava.cz

Provozní doba

Provozní doba (letní) od 15. 3. do 15. 11.
Pondělí11:00 - 17:30
Úterý11:00 - 17:30
Středa11:00 - 17:30
Čtvrtek11:00 - 17:30
Pátek11:00 - 17:30
Sobota11:00 - 17:30
Nedělezavřeno
Provozní doba (zimní) od 16. 11. do 14. 3.
Pondělízavřeno
Úterýzavřeno
Středazavřeno
Čtvrtek11:00 - 17:30
Pátekzavřeno
Sobota11:00 - 17:30
Nedělezavřeno